Ontwikkeld, getest en goedgekeurd

  2020/09/22

  Dierenvoeding is continu in ontwikkeling en daarom zet VDS sterk in op R&D. Dankzij succesvolle partnerships en een eigen R&D-eenheid voeren we testen uit.

  Terug

  Ontwikkeld, getest en goedgekeurd

  Dierenvoeding is een echte wetenschap in continue ontwikkeling. Daarom dragen we bij VDS onze R&D op handen en zetten we succesvolle partnerships op om voldoende proeffaciliteiten te kunnen garanderen. Op die manier worden zowel ingrediënten als veelbelovende additieven of concepten zorgvuldig getest én gevalideerd. Kortom, onze premixen en additieven op maat en het advies dat we verlenen aan voederproducenten stoelen op diepgaand onderzoek. Ontwikkelen, testen én valideren voordat we onze producten op de markt brengen. Ontdek waar en hoe onze testen worden uitgevoerd.


  Rundveevoeder onder de loep

  Voor kwalitatieve rundveeproeven klopt VDS al meer dan vier jaar aan bij een familiaal melkveebedrijf in Vleteren. Vader Rik Capoen en moeder An Debergh melken er samen met zoon Cyriel iets meer dan 200 Holstein-Friesian-koeien met behulp van drie melkrobots. Elk van deze robots beschikt er over een additiefdosator, zodat kleine hoeveelheden additief eenvoudig kunnen worden toegevoegd bovenop het standaardvoer. De koeien worden verdeeld in twee groepen, waarvan de ene wel een additief toegediend krijgt, terwijl de andere groep als controle dient. 

  Aangezien we het effect van het gewenste additief op de melkproductie willen bepalen, worden alle andere parameters die een invloed hebben op de melkproductie uitgeschakeld. Zo zijn zowel de lactatiedagen als het lactatienummer voor beide groepen hetzelfde, vertoeven alle koeien in dezelfde stal en zijn ze onderhevig aan dezelfde weersomstandigheden. Dankzij deze proefopzet en de gedetailleerde data die de melkrobot genereert, kunnen de nieuwe additieven en concepten nauwgezet worden getest.

  De partnership tussen VDS en dit melkveebedrijf is een win-winsituatie voor beide partijen. VDS test hier al zijn veelbelovende additieven uit en het melkveebedrijf verwerft dankzij de testen en metingen heel wat inzichten in hun prestaties. Ook de toegang tot de allernieuwste kennis over additieven is voor onze partner mooi meegenomen.

  Proefbedrijf Capoen

  Veelbelovende biggen- en varkensconcepten testen

  Het gesloten varkensbedrijf van Marc en Tijs Dewulf, vader en zoon, verwelkomt VDS al meer dan vier jaar voor allerlei testprojecten. Samen met hen investeerden we in voersilo’s, voerleidingen en weegapparatuur, zodat de proeffaciliteiten volledig op punt staan. Net zoals bij de rundveetesten worden de biggen en varkens in twee groepen opgesplitst en krijgen ze een verschillende voerbehandeling toegediend. Omdat deze diersoorten over dezelfde voorgeschiedenis beschikken, leiden de tests steevast tot een accuraat resultaat. Voor beide partners zijn deze proeven een heus succesverhaal. Wij testen er immers al onze veelbelovende premixen en additieven voor biggen en varkens, terwijl het varkensbedrijf de prestaties van hun varkens eenvoudig en in detail kan opvolgen.

  Proefbedrijf Dewulf

  Aquacultuur testen in een eigen proeffaciliteit

  Naast succesvolle partnerships, voeren we bij VDS ook allerhande proeven uit binnenshuis. Dankzij een eigen proeffaciliteit worden tal van innovatieve additieven voor aquacultuur zorgvuldig onderzocht. Het initiële idee van een pilootproject voor een visboerderij maakte plaats voor een uitgeruste R&D-eenheid waar vandaag zowel garnaal- als visproeven worden uitgevoerd. We werken met een gesloten recirculatiesysteem waarbij het water via specifieke filters wordt gezuiverd en rondgepompt. Dit impressionante systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Proeftanks

  Acht proeftanks kunnen gebruikt worden voor het grootbrengen van garnalen of vissen. Elke tank bevat een inlaat voor wateraanvoer en een standpijp voor waterafvoer. Dankzij de hoogte van de standpijp van de waterafvoer houden we het waterniveau op peil.

  • Filter

  Een Trome DF30-drumfilter met een zeer grote verwerkingscapaciteit verwijdert vaste deeltjes uit het water. Daarnaast verwijderen de eiwitafschuimer en de biofilter minuscule afvalpartikels die te klein zijn voor de drumfilter.

  • Warmtewisselaar

  Via een warmtewisselaar wordt het water van de proefunit op de gewenste temperatuur gehouden.

  • Zuurstofregelaar

  Elke proeftank is uitgerust met twee luchtstenen. Lucht wordt er toegediend via een centrale pijp die aangesloten is op twee luchtcompressors.

  • Pompen en watercirculatie

  Eén van de tanks is uitgerust als opvangtank. Via een dompelpomp wordt het water via een centrale pijp vanuit de opvangtank naar de afzonderlijke tanks gepompt. Bovendien is de opslagtank ook aangesloten op de warmtewisselaar. Dankzij een externe circulatiepomp verplaatst het water zich van en naar de warmtewisselaar.

  Aquavoedertesten bij VDS

  We vinden het enorm belangrijk om onze producten uitvoerig te testen in geschikte installaties. Dat is voor ons een must om nieuwe additieven en premixen aan te bieden. We onderzoeken bij elke test drie experimentele voeders en één controlevoeder. Tijdens het testproces worden verschillende waterkwaliteitsparameters zoals temperatuur, zuurtegraad en zoutgehalte nauwgezet gemonitord en aangepast naar hun ideale waarden. Ondertussen verzamelen we gegevens over gewicht en de toename ervan, maar ook over overleving en voedergift bij elke behandeling. We laten er tot slot de juiste statistieken op los, zodat we significante verschillen kunnen ontdekken en nieuwe kwaliteitsvolle producten kunnen ontwikkelen.


  Ons flagshipproduct: C-Force

  Onze uitgeruste R&D-afdeling is een prachtige investering waar ons flagshipproduct, C-Force , het levenslicht zag. C-Force is een additief dat zorgt voor een verbeterde vertering bij garnalen en vissen. Verschillende aquafarms wereldwijd valideerden C-Force, een mooie beloning voor ons werk.

  Op zoek naar een specifieke voederoplossing voor de dieren in uw stal of voor aquacultuur? Wij denken graag met u mee en werken een getest product op maat uit. Neem vrijblijvend contact met ons op.

  Deel dit artikel op

  VDS NV

  Paanderstraat 40
  8540 Deerlijk
  Belgium

  Contactgegevens

  Met steun van